Hernieuwbare energie
Als een assetklasse

De duurzaamheid van een investering in hernieuwbare energie betekent niet alleen milieu-en klimaatbescherming, maar ook economisch toekomstgerichte en geoptimaliseerde actie. De vraag naar activa van hernieuwbare energie is ook toegenomen in de investeringssector. De ervaring in deze nog jonge Asset-klasse weegt hier bijzonder zwaar. Daarom zijn voldoende ervaring, knowhow en gegevens essentieel voor een betrouwbare waardering van de activa.

De ecosenergy Group heeft het zijn missie gemaakt om zijn duurzame energie-activa duurzaam te beheren om zo een maximaal economisch succes te behalen. Daarbij gebruiken we de technische expertise van onze partners om onze taken uit te voeren en in de voortdurende uitwisseling van informatie met investeerders.

Als gevolg hiervan combineert ecosenergy technische knowhow met kennis van de behoeften van institutionele en particuliere investeerders.

Portefeuillebeheer

Financiële controle

Rapportering

Financiering

Milieubewust denken

Diepgaande marktkennis

Veilige investering

Gespecialiseerde partner

In Asset Management zijn we verantwoordelijk voor projecten in hernieuwbare energie, zowel voor onze bestaande klanten als voor dienstverleners voor andere beleggings huizen. Afhankelijk van de individuele eisen van de klant wordt ook het project management overgenomen. Natuurlijk zijn we beschikbaar om te adviseren over de implementatie van veeleisende projecten. Ons service portfolio wordt afgerond door het beheer, de controle en de rapportering van bedrijven.

Beheer van gesloten Duitse commanditaire vennootschappen (KG)

  • Oprichting en structurering van complementaire vennootschappen
  • Positie van de algemene vennoot
  • Beheer van directe investeringen
  • Beleggers vertegenwoordiging & ondersteuning

Financiering | Controlling | Rapportage

  • Structureren van een op maat gemaakte financieringsoplossing
  • Herfinanciering
  • Zorgen voor financieringsvereisten
  • Financiële controle
  • Regelgevende & juridische rapportering
  • Rapportage

NIEUWE REGELGEVINGSVEREISTEN IN ASSET MANAGEMENT

De nieuwe wettelijke vereisten voor kredietinstellingen en institutionele beleggers vergen zorgvuldige en efficiënte structuren. Door middel van Europese regelgeving, zoals CRD IV, EMIR en Solvency II, is de juridische entiteit Identifier (LEI) een integraal onderdeel van veel gebieden voor rapportage aan toezichthoudende autoriteiten. Het uitgangspunt was de regulering van de over-the-counter handel van financiële derivaten. De LEI is een standaard voor het duidelijk identificeren van marktdeelnemers en zakelijke partners wereldwijd.

Als emittent zorgt ecosenergy, in samenwerking met internationaal erkende LEI-emittenten, voor een behoorlijke rapportering aan de relevante regelgevende instanties.

<strong>Geïnteresseerd?</strong> Wij adviseren en ondersteunen u graag!